Studenthälsan vid Campus Gotland

Lev ett bra studentliv

Studenthälsan är studenternas hälsovård. Boka tid.

Att bedriva studier med framgång förutsätter att du mår bra och har balans i livet.

Studenthälsan har inte vårdansvar för studenter utan är inriktad på psykosociala frågor. Några genvägar om du behöver kontakta sjukvården eller psykiatrin: 

Covid-19

Region Gotland erbjuder provtagning av covid-19 för alla invånare och besökare som är 18 år eller äldre och har som har pågående symtom. Läs om provtagning för covid-19 på Gotland.

Om du blir sjuk

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller gå till Vårdguiden 1177.se/gotland

På Gotland är det Smittskyddsenheten som är ansvarig för smittskyddsfrågor. På Länsstyrelsen i Gotland läns hemsida finns samlad information med flera kontaktvägar för dig som behöver olika former av stöd.

Vad är studenthälsan?

På Studenthälsan arbetar kurator/socionom med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för studenters välmående. Studenthälsan är ett komplement till regionens hälso- och sjukvård, det innebär att vi inte har något vårdansvar för studenter, utan är istället specialiserad på studenters psykiska hälsa och psykosociala problem.

VI erbjuder rådgivande och stödjande samtal. Vi finns också tillgängliga som krisstöd vid behov.

Studenthälsan erbjuder också kurser och föreläsningar i ämnen relaterade till studentlivet.

För vilka problem kan jag vända mig till Studenthälsan?

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör livet som student. Det kan vara sådant som är direkt sammankopplat med studierna såsom stress, prestationsångest, talängslan, uppskjutandebeteende eller mer allmänna problem såsom ångest och oro, nedstämdhet, sociala problem, låg självkänsla, sömnproblem eller problem med alkohol/droger.

Vi kan även ge stöd eller hjälp med vidare hänvisning om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, mobbning eller våld/övergrepp.

Om du inte vet var du ska vända dig med dina problem är du välkommen att kontakta oss för rådgivning!

Några tips vid vanliga problem

Hur går det till?

Vid ett första samtal går vi igenom din situation och ditt behov av stöd. Tillsammans planerar vi sedan vilken hjälp du kan behöva, ibland kan det räcka med ett eller ett par samtal, ibland kan en lite längre samtalskontakt vara nödvändig. Men då det är många som söker hjälp hos Studenthälsan är antalet besök är begränsat, vanligtvis till max fem samtal.

Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria. Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt, besöken måste dock journalföras. Studenthälsan har vanligtvis drop-in för kortare frågor på måndagar kl. 14.00 – 16.00, men på grund av coronaviruset sker för tillfället alla möten med Studenthälsan online eller via telefon. Drop-in via Zoom (måndagar 14.00 - 16.00). Vill du ha ett längre samtal behöver du boka tid via denna länk.

När du bokat tid så se till att komma i god tid, en session är ca 45 minuter. Får du förhinder så ber vi dig att avboka din tid så att någon annan får chansen att boka.

Allvarlig psykisk ohälsa

Om du lider av svår eller långvarig psykiatrisk problematik, eller har haft kontakt med psykiatrin tidigare så bör du vända dig direkt till psykiatriska mottagningen eller till vårdcentralen för remiss till psykiatrin. Kontaktuppgifter vid psykisk ohälsa.

Har du svår ångest, depression eller självmordstankar så ber vi dig att snarast ta kontakt med psykiatriska jourmottagningen

Boka tid och kontakta Studenthälsan

Du hittar Studenthälsan i C-huset (Kasernen), på plan 3. Studenthälsan har vanligtvis drop-in för kortare frågor måndagar 14.00 - 16.00, men på grund av risken för spridning av coronaviruset sker alla möten med oss online eller via telefon.

Drop-in via Zoom (Lösenord för mötet: 1zRbWT) (måndagar 14.00 - 16.00).
Telefonrådgivning onsdagar 13-14 på 0498 - 10 82 44.

För längre samtalstid bokar du tid via vårt bokningssystem (välj "Studenthälsan" i bokningssystemet).

Kontakta Studenthälsan via e-post: studenthalsan@campusgotland.uu.se eller på telefon: 0498 - 10 82 44. Besöken är kostnadsfria och sker under sekretess. Välkommen!

Om du blir sjuk

Det finns några viktiga saker att tänka på om du blir sjuk.

Könssjukdomar är något du ska söka vård för. Du kan testa dig kostnadsfritt. Läs mer om könssjukdomar.