Har du frågor?

Roligt att du är intresserade av att studera delar av din utbildning vid något av våra partneruniversitet! Vi förstår att mycket information cirkulerar och det är mycket bra att studenter hjälper varandra. Information kan dock förändras, ta för vana att alltid kontrollera med källan för att få aktuell och uppdaterad information. 

Se vanliga frågor och våra svar här

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

En grupp manliga studenter i samspråk på strandpromenaden i Visby

Många av universitetets institutioner har egna utbytesavtal, en del även på fakultetsnivå, och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dit för information om de har utbytesplatser du kan söka.

Kontakta oss!

Manlig utbytesstudent hoppar över dike i saltöken i Argentina

Avdelningen för internationalisering hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier. På grund av Corona-pandemin sker tills vidare alla möten med oss via Zoom eller telefon.

Innan du kontaktar oss, har du...
- kollat in kommande informationstillfällen för att se när vi är på Campus?
- fått svar via vanligt förekommande frågor?

Drop-in online 9 juni-27 augusti 2020:
Tisdagar och torsdagar klockan 13.00-14.00

Till drop-in

Du kan använda din vanliga webläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett "väntrum". När det blir din tur kopplar vi fram dig till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Under ansökningsperioder kan du också boka samtalstid (30 min):
Se tider och boka
E-post: mobility@uu.se
Facebook: Utbytesstudier vid Uppsala universitet på Facebook