Utlandsstudier - informationstillfällen våren 2020

Berg och del av kulturbyggnad i Japan

Under våren erbjuder Avdelningen för internationalisering flera informationstillfällen på Campus Gotland, varav ett större evenemang i april, som ger information om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet.

Därutöver ger vi gärna information direkt till de programstudenter vars programansvariga eller motsvarande bokat in det (uppdateras fortlöpande vartefter eventuella bokningar inkommer). Har du frågor eller behöver hjälp med ansökan kan du alltid vända dig till våra handläggare via mejl, drop-in online, eller boka tid för lite längre samtal, vi avsätter alltid extra tid under ansökningsperioder i form av Ansökningsakuten eller motsvarande.

Allmänna informationstillfällen – våren 2020

Ingen föranmälan behövs. Informationen hålls vid behov på engelska.

Sommarkurser utomlands, tisdag 21 januari kl. 12.05-12.50 i sal B11

Internationell handläggare Annika Jörnemark berättar lite om utbudet och hur ansökan går till för att söka en kurs under sommaren 2020 vid något av Uppsala universitets partneruniversitet. Mer info på www.uu.se/student/utlandsstudier/sommarkurs/. Januari-evenemanget i vårt kalendarium. Januari-evenemanget på Facebook.

Information om utlandsstudier, onsdag 12 februari kl. 12.15-13.00 i sal B23

Våra internationella handläggare berättar om dina möjligheter att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands. Februari-evenemanget i vårt kalendarium. Februari-evenemanget på Facebook.

Information om utlandsstudier, torsdag 12 mars kl. 12.15-13.00 i sal B23

Våra internationella handläggare berättar om dina möjligheter att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands. Mars-evenemanget i vårt kalendarium. Mars-evenemanget på Facebook.

Webbinarium om utlandsstudier, fredag 17 april kl. 14.30-16.30 via Zoom

Är du intresserad av att studera utomlands? Den här eftermiddagen informerar vi om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet. Passa också på att höra tidigare utbytesstudenter dela med sig av sina erfarenheter och få tips av handläggare som ger goda råd om ansökan. April-evenemanget i vårt kalendarium. April-evenemanget på Facebook.

Programspecifik information våren 2020

Be gärna din programansvariga kontakta oss för att boka ett informationstilllfälle för ditt program: Jonathan Schalk och Annika Jörnemark berättar gärna om alternativen för att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands med fokus anpassat efter vad respektive program bett oss om.
(Uppdateras löpande.)

Ansökningsakuten

Internationell handläggare i samspråk med studenter

Ansökan för utbytesstudier med start vt 2021 är öppen 15 april - 15 maj och ansökan för Erasmuspraktik är öppen 1 - 15 maj, för praktik som påbörjas tidigast i mitten av juni 2020. För dig som har frågor om eller vill ha hjälp med ansökan erbjuder vi bokningsbara tider och drop-in varje vardag, se detaljer under "Kontaka oss". Vi sätter alltid av extra tid för support under ansökningsperioderna!

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

En grupp manliga studenter i samspråk på strandpromenaden i Visby

Många av universitetets institutioner har egna utbytesavtal, en del även på fakultetsnivå, och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dit för information om de har utbytesplatser du kan söka.

Kontakta oss!

Manlig utbytesstudent hoppar över dike i saltöken i Argentina

Avdelningen för internationalisering hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier. På grund av Corona-pandemin sker tills vidare alla möten med oss via Zoom eller telefon.

Innan du kontaktar oss, har du...
- kollat in kommande informationstillfällen för att se när vi är på Campus?
- fått svar via vanligt förekommande frågor?

Drop-in online 9 juni-27 augusti 2020:
Tisdagar och torsdagar klockan 13.00-14.00

Till drop-in

Du kan använda din vanliga webläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett "väntrum". När det blir din tur kopplar vi fram dig till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Under ansökningsperioder kan du också boka samtalstid (30 min):
Se tider och boka
E-post: mobility@uu.se
Facebook: Utbytesstudier vid Uppsala universitet på Facebook