Om SuHRF

SuHRF är en plattform och arena för initiering, uppbyggnad och etablering av forskning. Genom att erbjuda föreläsningar, seminarier, workshops och konferenser är forumet främst ett drivhus för ny forskning, en mötesplats för samtal och debatt där utveckling av forskningssamarbeten kan slå rot och växa.

Forskning och forskningsaktiviteter blir på sikt en följd av forumets existens och då finansierade genom externa forskningsmedel, vilket gör forumet i sig självt långsiktigt hållbart.

Målsättningar

Bild från Engelska parken föreställande antik byst och modern teknik i samklang

Att vara ett drivhus för ny och banbrytande forskning

Forumet ska genom sin verksamhet vara en plattform där utveckling av nya idéer och forskningssamarbeten kan gro. Aktörer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samt forskare från olika miljöer och discipliner ges möjlighet att mötas och utveckla specifika forskningsfrågor utifrån tematiska samarbeten.

Att vara ett nav vid Campus Gotland

Forumet ska generera diskussion och forskning om kulturvård/kulturarv och hållbar utveckling som sträcker sig utanför ämnesdiscipliner och fakultetsgränser. Det ska bidra till att stärka redan framgångsrika internationella samarbeten. Såväl forskningsmiljö som utbildning vid Campus Gotland kan på så vis både utvecklas och berikas.

Att bidra till att forskningsresultat omsätts i kunskaper och praktiker utanför universitetet

Forumet ska stötta samarbetsforskning utifrån identifierade samhällsbehov, nationellt såväl som internationellt.

Kontakta oss!

Kontakta SuHRF - Detalj från Universitetshuset

Intresserad av att veta mer om arbetet i SuHRF?

Kontakta oss!