Organisation

Huvudmannaskapet finns hos Konstvetenskapliga institutionens avdelning Kulturvård vid Campus Gotland. Ansvaret för samordning och drift ligger på Kulturvård. Målet är dock att forskningen ska ske tvärdisciplinärt både inom och utanför akademins gränser.

Forskningsledare är:

  • Joakim Andersson, lektor i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Susanna Carlsten, adjunkt i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Anna Karlström, forskare i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Magnus Wessberg, adjunkt/doktorand i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen

Verksamheten leds av en styrgrupp, vilken består av representanter från olika ämnen och fakulteter vid Campus Gotland. Styrgruppen är beslutande och ansvarar för verksamhetens ekonomi. Representanter i styrgruppen:

Till forumet ska även en referensgrupp knytas, vilken har en rådgivande funktion främst när det gäller inriktning, planering och genomförande av forumets verksamhet. Referensgruppen håller på att tillsättas och kommer att bestå av forskare samt andra relevanta aktörer från det omgivande samhället. Referensgruppen ska bidra till att forskningen blir behovsstyrd och samhällsrelevant.