Kurser vid Campus Gotland sommar och höst 2020

Studenter

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om höstens kurser vid Campus Gotland. Sommarkurser 2020 hittar du här.

Kurser - höstterminen 2020

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens kurser var 15 april 2020. Sen anmälan till kurserna öppnade 15 juli via Antagning.se. Läs mer om vad sen anmälan innebär.

De fristående kurserna för läsåret 2021/2022 publiceras i februari 2021.

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Mynt, ekonomi och propaganda, 7,5 hp
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp

Biologi

Biologi, 60 hp - distans med tre obligatoriska samt två frivilliga träffar
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med två obligatoriska träffar i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Uppsala
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med frivillig träff på campus

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindresursbedömning, 15 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftsprojektering, 15 hp - engelska
Vindresursbedömning, 5 hp - engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Kultur- och naturarv i praktiken, 7,5 hp - engelska
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Förhandlingar i en företagskontext, 15 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Läskurs i företagsekonomi, 15 hp - engelska
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Geografi A, 30 hp - distans
Geografi B, 30 hp - distans
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp - engelska

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Integrerad kustzonsplanering, 15 hp - engelska
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Naturvård för miljövetare, 10 hp
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum, 7,5 hp
Den samtida stadens liv och form, 7,5 hp - distans
Design och konsthantverk, 7,5 hp - distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Dröm och utopi. Medeltiden i 1700- och 1800-talens bild och arkitektur, 7,5 hp
Klassicismer i bild och byggnad, 7,5 hp
Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
Konstvetenskap A, 30 hp - helfart - distans
Konstvetenskap A, 30 hp - halvfart - distans
Konstvetenskap A: tematisk, 30 hp
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, helfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Renässansens perspektiv, 7.5 hp - distans
Reklamens bild och funktion, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - campus eller distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans med frivillig träff i Visby
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp - distans
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp - engelska

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Industriell teknik A, 30 hp
Kvalitetsteknik, 10 hp
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - campus eller distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans
Projekt och ledning, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
API-design och best practices, 7,5 hp
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp
Data Analytics, 7,5 hp
Databaser 1, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Praktik inom informationssystem, 30 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - engelska
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 - distans - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 - distans - engelska
Deep games, 7,5 hp - engelska
Gestalning för 2D-animation 1, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 2, 7,5 hp - distans - engelska
Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Motion graphics och UI för digitala spel, 7,5 hp - engelska
Män, maskuliniteter och spel, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Speldesign i praktiken, 15 hp - engelska
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - campus eller distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Utbildningssociologi

Geometrisk dataanalys, 7,5 hp

Sommarkurser vid Campus Gotland 2020

Anmälningsperioden till sommarkurser 2020 var öppen 20 februari - 16 mars via Antagning.se. Länkarna nedan går till kurserna som startade eller skulle starta sommaren 2020 vid Campus Gotland.

Anmälan till sommarkurser 2021 öppnar 19 februari 2021 via Antagning.se.

Samtliga kurser vid Uppsala universitet sommaren 2020.