Kurser vid Campus Gotland sommar och höst 2021

Studenter

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om höstens kurser vid Campus Gotland. Sommarkurser hittar du här.

Kurser - höstterminen 2021

Ordinarie anmälan via Antagning.se till kurser med start hösten 2021 var öppen 15 mars - 15 april. Missade du att anmäla dig? Sen anmälan till höstens program är öppen från och med 16 juli. Läs mer om sen anmälan.

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp
Östersjöområdets förhistoria, 7,5 hp - engelska

Biologi

Biologi, 60 hp - distans med tre obligatoriska samt två frivilliga träffar
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med två obligatoriska träffar i Visby
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med frivillig träff på campus

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindresursbedömning, 15 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans - engelska
Vindresursbedömning, 5 hp - engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Förhandlingar i en företagskontext, 15 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Läskurs i företagsekonomi, 15 hp - engelska
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Geografi A, 30 hp - distans
Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod, 15 hp
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp - engelska

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner, 15 hp - engelska
En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar, 15 hp - engelska
Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Integrerad kustzonsplanering, 15 hp - engelska
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum, 7,5 hp - campus eller distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp - campus eller distans
Konstvetenskap A, 30 hp - helfart - distans
Konstvetenskap A, 30 hp - halvfart - distans
Konstvetenskap A: tematisk, 30 hp - campus eller distans
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, helfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Renässansens perspektiv, 7.5 hp - distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans med frivillig träff i Visby
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp - distans
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp - engelska

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Industriell teknik A, 30 hp
Kvalitetsteknik, 10 hp
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - campus eller distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - campus eller distans
Projektledning, 5 hp - distans
Projekt och ledning, 15 hp
Six sigma, 7,5 hp - distans

Lärarutbildning

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
API-design och best practices, 7,5 hp
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp
Data Analytics, 7,5 hp
Databaser 1, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Praktik inom informationssystem, 30 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 - distans - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 - distans - engelska
Avancerat interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Deep games, 7,5 hp - engelska
Digital skulptering, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 1, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 2, 7,5 hp - distans - engelska
Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Motion graphics och UI för digitala spel, 7,5 hp - engelska
Män, maskuliniteter och spel, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Speldesign i praktiken, 15 hp - engelska
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - campus eller distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Sommarkurser vid Campus Gotland 2021

Anmälan till sommarkurser 2021 var öppen till 15 mars 2021 via Antagning.se

Samtliga kurser vid Uppsala universitet sommaren 2021.

Senast uppdaterad: 2021-07-17