Kurser vid Campus Gotland sommar och höst

Kurser - hösten och sommaren (bild)

I början av februari 2020 publiceras utbudet av fristående kurser för sommaren och hösten 2020 vid Campus Gotland. Anmälan till höstens kurser är öppen 16 mars - 15 april via Antagning.se.

Nedan visas utbudet för sommaren och hösten 2019.

Kurser - höstterminen 2019

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens kurser var 15 april 2019.

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi, baskurs A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp
Östersjöområdets förhistoria, 7,5 hp - engelska

Biologi

Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med två obligatoriska träffar i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Uppsala
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30 hp
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med frivillig träff på campus

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftsprojektering, 15 hp - engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Kultur- och naturarv i praktiken, 7,5 hp - engelska
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Entreprenörskap, affärsutveckling och projektekonomi, 15 hp (INSTÄLLD)
Förhandlingar i en företagskontext, 15 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Genusvetenskap

Genusvetenskap A, 30 hp
Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp
Genus och kulturella representationer, 7,5 hp
Genus, arbete, familj och politik, 7,5 hp
Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Geografi A, 30 hp - distans
Geografi B, 30 hp - distans
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 - distans

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Integrerad kustzonsplanering, 15 hp - engelska
Introduktion till miljövetenskap, 15 hp
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Naturresurser och ekosystemtjänster, 15 hp
Naturvård för miljövetare, 10 hp
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap

Den samtida stadens liv och form, 7,5 hp - distans
Design och konsthantverk, 7,5 hp - distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur, 30 hp
Konstvetenskap A, 30 hp - helfart - distans
Konstvetenskap A, 30 hp - halvfart - distans
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, helfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Renässansens perspektiv, 7.5 hp - distans
Reklamens bild och funktion, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - campus eller distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans med frivillig träff i Visby
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp - distans
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp - engelska

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Industriell teknik A, 30 hp
Kvalitetsteknik, 10 hp
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - campus eller distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans
Projekt och ledning, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp
Databaser 1, 7,5 hp - campus eller distans
Diskret matematik, 7,5 hp - distans
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - engelska
Animation i 2D 1 - teori och praktik, 7,5 hp - distans - engelska
Animation i 2D 2 - teori och projekt, 7,5 hp - distans - engelska
API för spelutveckling, 7,5 hp - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 - distans - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 - distans - engelska
Concept Art, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Motion Graphics i speldesign, 7,5 hp - distans - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Speldesign i praktiken, 15 hp - engelska
Spelutveckling för Android, 7, 5 hp - distans - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - campus eller distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Svenska/Nordiska språk

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp

Sommarkurser 2019

I början av februari 2020 publiceras utbudet av fristående kurser för sommaren 2020 vid Campus Gotland. Anmälan till sommarkurserna är öppen 20 februari - 16 mars via Antagning.se.

Nedan visas utbudet för sommaren 2019.