Viktiga datum för anmälan till kurs och program

Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. De flesta kurser kurser och program söker du på antagning.se.

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan.

Observera att det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se och/eller som har andra ansökningsdatum än de som står här.

Anmälan till sommaren 2020

20 februari Anmälan öppnar på antagning.se.
16 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*.
Mars-april Kontrollera dina uppgifter.
27 april Antagningsbeskedet kommer.

Anmälan till höstterminen 2020

16 mars Anmälan öppnar på antagning.se.
15 april SISTA ANMÄLNINGSDAG
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*.
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare.
April-juni Kontrollera dina uppgifter.
18 juni Sista kompletteringsdag**
9 juli Första antagningsbeskedet, med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar.
24 juli Sista svarsdag
30 juli Andra antagningsbeskedet

Anmälan till vårterminen 2021

15 september Anmälan öppnar på antagning.se.
15 oktober SISTA ANMÄLNINGSDAG
2 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*.
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare.
Oktober-november Kontrollera dina uppgifter.
1 december Sista kompletteringsdag
10 december Första antagningsbeskedet, med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar.
16 december Sista svarsdag
21 december Andra antagningsbeskedet

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer på antagning.se om avgifter och medborgarskap.

** Du som går ut gymnasiet efter 18 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha laddat upp/skickat in redan den 18 juni.


Hitta kurser och program

Anmäl dig på antagning.se

Terminstider

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 2 september–19 januari (vecka 36–03)
Vårterminen 2020: 20 januari–7 juni (vecka 4–23)

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020: 31 augusti–17 januari (vecka 36–02)
Vårterminen 2021: 18 januari–6 juni (vecka 3–22)

Registrering på en kurs äger ofta rum några dagar före terminens början. 

Om terminstiderna: höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin börjar den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Vissa utbildningar kan ha andra terminstider.

Högskoleprovet
  • Våren 2020
    Högskoleprovet är inställt med anledning av spridning av coronaviruset!
  • Hösten 2020
    Sista anmälningsdag: 27 augusti
    Provdag: 18 oktober

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet på studera.nu.