Program vid Campus Gotland 2021/2022

Studenter (beskrivande bild)

Ordinarie anmälan via Antagning.se till program med start hösten 2021 var öppen 15 mars - 15 april. Missade du att anmäla dig? Sen anmälan till höstens program är öppen från och med 16 juli. Läs mer om sen anmälan.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2021 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2021 finns här.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2021/2022

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ordinarie ansökningsperiod via Antagning.se var 15 mars - 15 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ordinarie ansökan var öppen 15 februari - 15 mars. 

Missade du att anmäla dig? Sen anmälan till höstens program är öppen från och med 16 juli. Läs mer om sen anmälan

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startar hösten 2021 vid Campus Gotland.

Studera med hållbarhetsfokus

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus

Senast uppdaterad: 2021-09-24