Program vid Campus Gotland 2022/2023

Bild

Ordinarie anmälningsperiod till program med start hösten 2022 var öppen 15 mars - 19 april. Sen anmälan öppnar 15 juli via Antagning.se. Läs mer om Sen anmälan.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2022 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2022 finns här.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Få en inbjudan till Campus Camp

Bild

Campus Camp är ett årligt evenemang vid Campus Gotland som äger rum i maj varje år. Inbjudan går ut till dig som söker program på grundnivå vid Campus Gotland som förstahandsval.

Läs om Campus Camp.

Program på avancerad nivå 2022/2023

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperiod via Antagning.se var 15 mars - 19 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ansökan var öppen 15 februari - 15 mars. 

Sen anmälan till program på avancerad nivå öppnar 15 juli förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där sen anmälan är öppen för närvarande. Läs mer om Sen anmälan.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startar hösten 2022 vid Campus Gotland.

Studera med hållbarhetsfokus

Bild

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus

Senast uppdaterad: 2022-04-27