Program vid Campus Gotland 2021/2022

Studenter (beskrivande bild)

Anmälan till program hösten 2021 är öppen 15 mars - 15 april via Antagning.se.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2021 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2021 finns här.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Få en inbjudan till Campus Camp 2021

Campus Camp är ett årligt evenemang vid Campus Gotland som äger rum i maj varje år. Inbjudan går ut till dig som söker program på grundnivå vid Campus Gotland som förstahandsval.

Läs om Campus Camp

Program på avancerad nivå 2021/2022

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperioden via Antagning.se är öppen 15 mars - 15 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ordinarie ansökan är öppen 15 februari - 15 mars.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startar hösten 2021 vid Campus Gotland.

Studera med hållbarhetsfokus

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus

Senast uppdaterad: 2021-03-28