Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2021/2022

Bild för Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora 2021/2022
Anmälan

Inom kulturantropologi försöker vi förstå människor - varför de är som de är och vad de gör; hur de tänker; hur de pratar, äter, slåss och älskar; och hur de organiserar sig socialt, politiskt och i relation till saker som kön, könsroller, religion, sexualitet, etnicitet och ojämställdhet. Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltningen, museiverksamhet och turism.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, ger dig möjligheten att studera kulturantropologi i en internationell lärmiljö där ungefär hälften av studenterna kommer från andra länder. Denna mångfald i studenternas bakgrund bidrar till en rik lärupplevelse och ger dig ett globalt nätverk som kommer att vara mycket användbart i din framtida karriär. Vår undervisning grundar sig på etnografisk forskning och inspireras av lärarnas egna erfarenheter och insikter från fältarbete.

Förutom att läsa kurser i kulturantropologi vid institutionen har du även möjlighet att välja kurser vid andra institutioner inom Uppsala universitet. Du kan även välja att läsa utomlands en termin vid ett annat europeiskt universitet eller ännu längre bort, eller att göra praktik. Även om de flesta studenter väljer att läsa hela det tvååriga masterprogrammet finns det möjlighet att istället läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Programmet ger dig:

  • möjlighet att studera kulturantropologi i en internationell kontext
  • undervisning grundad i etnografisk forskning
  • chansen att utföra ditt eget kvalitativa fältarbete
  • tillfälle att göra praktik i en organisation som passar dina specifika intressen.
Det ettåriga magisterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper om antropologisk teori och metod och innefattar möjligheten att utföra ett mindre antropologiskt fältarbete. Om du redan har en magisterexamen i kulturantropologi kan du bli antagen till masterprogrammets andra år, och skriver då en masteruppsats om 15 hp.

Det tvååriga masterprogrammet ger dig både mer bredd och djup i din antropologiska kompetens genom att ge dig tillfälle att läsa ytterligare kurser i andra relevanta ämnesområden så väl som kurser i praktisk antropologi. Du kan också göra praktik eller studera utomlands en termin.

Studentprofil
Du har studerat kulturantropologi i åtminstone ett år. Kanske har du en kandidatexamen i kulturantropologi, men du kan också ha läst tillräckligt många antropologiska kurser i andra ämnen, som till exempel utvecklingsstudier, sociologi eller arkeologi, eller som en del av politices kandidatprogrammet.

Du kommer förmodligen inte direkt från din kandidatexamen när du påbörjar masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, utan har ägnat lite tid åt att arbeta eller åt att resa och upptäcka världen. Dessa erfarenheter har ökat ditt intresse att förstå världen från ett socialt och kulturellt perspektiv. Du har förmodligen börjat förstå och uppskatta att alla inte har samma värderingar som du. Om du har erfarenhet av att arbeta inom humanitärt bistånd, utvecklingsarbete eller diplomati, är det mycket sannolikt att du är en sådan person som vi letar efter.

Du har en stark motivation och är beredd att själv ta ansvar för att forma din utbildning genom det breda kursutbud som Uppsala universitet erbjuder. Du är van vid att själv planera ditt arbete och att hålla dig inom givna tidsramar. Du har ett öppet sinne och har inga problem med att kontakta möjliga arbetsgivare för praktik och arbete. Och dina sociala färdigheter är fantastiska!

Till naturen är du nyfiken på människor, samhället och kulturer, och kanske har du funderat på att doktorera i framtiden. Du skulle därför tycka om att komma i kontakt med aktuell forskning, även om det innebär extra arbete utöver det ordinarie kursarbetet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, löper över två läsår. Det finns möjlighet att avsluta med en magisterexamen efter ett år.

Programmets fokus är kultur- och socialantropologi. För att ge dig tid att komma på plats är den första terminen redan planerad. Den består av tre obligatoriska kurser, samt en valbar kurs (samtliga om 7,5 hp). Redan från programmets första dag kommer du ägna tid åt att utforma ditt forskningsprojekt.

Utöver dessa ges valbara kurser i kulturantropologi - under hösttermin minimum en kurs och under vårtermin två kurser. Vanligt är också att lärare och forskare ger kurser för studenter på avancerad nivå utanför ordinarie undervisning. Kurserna är normalt på 7,5 hp och kan också räknas in i examen. Du kan även välja bland de cirka 50 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora.

Följande tre terminer är mer flexibla, för att låta dig fördjupa dig och välja kurser som passar ditt forskningsfokus. Under dessa terminer kommer du göra fältarbete i ungefär två månader och arbeta på ditt examensarbete med handledarstöd.

Du kan också utnyttja möjligheterna till stimulerande utbytesprogram och praktik.

Kurser inom programmet

Exempel på kurser inom kulturantropologi:

Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp - obligatorisk
Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp - obligatorisk
Etnografi, 7,5 hp - obligatorisk

Political Ecology, 7,5 hp
Aktuella frågor inom medicinsk antropologi, 7,5 hp
Anthropology in Practice, 7,5 hp
Designantropologi av gränser, 7,5 hp
Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp
Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology, 7,5 hp

För de valbara komponenterna kan du även välja kurser vid andra institutioner vid historisk-filosofiska fakulteten.

Om undervisningen

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Kurserna omfattar både föreläsningar och seminarier. Kurserna examineras genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt genom hemtentamen och kortare uppsatser.

Kurserna i kulturantropologi ges på engelska, men många studenter tar också kurser i etnologi vid institutionen. Dessa ges på svenska.

Du har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Denna praktik utförs i Sverige eller utomlands. Studenter på programmet har praktiserat, utöver i vårt närområde, i exempelvis Sydafrika, Luxemburg och på Filippinerna.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS eller genom att själva ordna med en termins utlandsstudier utanför Europa. Studenter på programmet har tidigare förlagt sina studier under en termin i exempelvis Korea och Ryssland (Sibirien).

Karriär

Det här masterprogrammet ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltning, musei- och utställningsverksamhet, och turism. Det ger dig även en solid grund för en framtida forskningskarriär inom kulturantropologi och andra närliggande ämnen.

Studenter som nyligen har gått programmet har bland annat fått anställning som utbildare inom organisationen Friends som jobbar mot mobbing, som intendent vid ett kommunalt museum i Tyskland eller som utvecklare inom innovationsbyrån Vinnova. Det här är gedigna första jobb. Efter några års erfarenhet har våra före detta studenter fått viktiga positioner inom hjälporganisationer som SIDA, eller startat egna företag, som Inculture som utför antropologiska studier för världsledande företag.

Det finns många möjligheter, och enligt vår erfarenhet är det examensarbetets fokus som i mångt om mycket avgör vilken typ av jobb studenter senare får. Så om du vet var du vill arbeta kan en masterexamen från oss och ett examensarbete med rätt fokus ta dig dit.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kulturantropologi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5051 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Egyptologi

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Programstart och registrering

Välkommen till Masterprogrammet i humaniora!
För att börja på programmet behöver du registrera dig.

Information till antagna och efterantagna:
Registrering sker i Ladok. Du registrerar dig inte på programmet, utan på den inledande kursen inom den programspecialisering du har valt (t ex etnologi eller arkeologi). Dessa introduktionskurser ser du i Ladok.

Det är olika registreringsperioder på olika kurser - var noga med att inte missa din registreringsperiod! Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till eventuella reserver. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. All information om studentkonton finns på studentingången.

Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila kurs-/studieadministratören för att bli registrerad på kursen. Nedan finner du en lista med e-post-adresser till kurs-/studieadministratörerna inom programmets olika inriktningar.

Antikens kultur och samhällsliv    info@arkeologi.uu.se
Arkeologi info@arkeologi.uu.se
Egyptologi info@arkeologi.uu.se
Estetik johan.lofstrom@filosofi.uu.se
Etnologi angelika.holm@antro.uu.se
Filosofi johan.lofstrom@filosofi.uu.se
Genusvetenskap annakarin.kristrom@uu.se
Idé- och lärdomshistoria moa.ring@idehist.uu.se
Konstvetenskap anna.eklund@konstvet.uu.se
Kulturantropologi angelika.holm@antro.uu.se
Kulturarv och hållbarhet carina.dahlstrom@uadm.uu.se
Litteraturvetenskap  ingrid.mcgarry@littvet.uu.se
Musikvetenskap emma.sohlgren@musik.uu.se
Retorik ingrid.mcgarry@littvet.uu.se

Villkorligt antagna
Studenter som är antagna med villkor (VI), som alltså ännu inte uppfyller behörighetskraven, kan inte registrera sig. Senast vid kursstart behöver behörighetskraven vara uppfyllda för att du ska kunna registreras. Kontakta kursadministratör för registrering. 

Information till reserver
Reserver kallas i mån av plats löpande via den mail du angav i din ansökan, så se till att du kollar din epost regelbundet (även skräpposten)! Vi kallar fram till kursstart. Vi vill att du meddelar att du vill ha din plats senast en vecka före kursstart.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Har du några frågor, kontakta din studieadministratör.