Ambulanssjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Ambulanssjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2022/2023
Anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård är ditt första steg till ett spännande och oförutsägbart yrkesliv. Med hjälp av erfarna lärare och instruktörer som själva är verksamma inom ambulans- och akutsjukvården bygger du den kunskap du behöver. Du lär dig och tränas i att snabbt bedöma vårdbehov och ge en god och säker vård under varierande förhållanden.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Om programmet

Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård upplever du varierande arbetsdagar där din kompetens och erfarenhet är dina främsta tillgångar. Vid särskilda händelser som olyckor och stora katastrofer vilar ett stort och viktigt ansvar på dina axlar. Därför lägger programmet stor vikt vid simuleringar, fältstudier och verksamhetsförlag utbildning. Du deltar i övningar vid bland annat räddningstjänst, larmcentral, polis, förlossning, anestesi- och akutmottagning som ger dig de färdigheter du behöver för att tillsammans med dina kollegor möta alla de utmaningar en specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård ställs inför.

Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

  • bedömer du vårdbehov, åtgärdar svikt i vitala funktioner och bedriver god och säker omvårdnad under varierande förhållanden
  • hänvisar du till olika vårdnivåer, ger råd om egenvård och samarbetar med andra organisationer och verksamheter
  • värnar du alla människors lika värde och har ett etiskt förhållningssätt och bemötande
  • måste du ha körkort med lägst behörighet B och god fysik.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot ambulanssjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot ambulanssjukvård.

Kurser inom programmet

Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6.0 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp
Omvårdnad inom ambulanssjukvård 1 16.5 hp
Omvårdnad inom ambulanssjukvård 2 15.0 hp
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15.0 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning .

En övervägande del av utbildningen genomförs som distansstudier. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling. Obligatorisk undervisning på campus och övningar vid Akademiska sjukhuset och räddningstjänstens övningsområde. Varje tillfälle omfattar 1-4 dagar. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Region Uppsala, men kan genomföras på annan ort.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Karriär

Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård väljer du mellan ett brett utbud av karriärvägar. Ambulanssjukvård är din specialitet. Din flexibla kompetens gör dig även eftertraktad inom såväl primärvård som sluten hälso- och sjukvård. Många väljer att ta anställning vid bland annat SOS Alarm, sjukvårdens larmcentraler eller inom försvarets sjukvårdsorganisation. Ett annat populärt alternativ är att läsa in fler specialistutbildningar och därmed kombinera sin tjänst mellan två olika kliniker som exempelvis akutmottagning och ambulanssjukvård.

​Tillsammans med din ambulanssjuksköterskekollega bildar du ett litet vårdteam som både i och utanför ambulansen hjälper och stöttar varandra till beslut. Du kommer att möta människor i svåra kriser och situationer vilket ställer stora krav på stresstålighet. Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård kommer du inte att gå sysslolös. Det är ett område med stort behov av utbildade medarbetare.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan öppnar 15 februari 2022. Sista anmälningsdag är 15 mars 2022.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ambulanssjukvård

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

Anmälningskod: UU-P3530 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring och B-körkort.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider.

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala