Onkologisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Onkologisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2022/2023
Anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning onkologisk vård ger dig en bred utbildning med utgångspunkt i cancerpatientens och de anhörigas väg genom hela vårdprocessen. Vid Uppsala universitet är avståndet kort mellan omvårdnad och ledande forskning, vilket ger dig erfarenhet av både vetenskapligt och multiprofessionellt teamarbete. Efter examen är du redo att självständigt leda och utveckla cancervård - och din kompetens kommer att vara eftertraktad.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Om programmet

Som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård arbetar du nära cancerpatienter och deras anhöriga. Du ser till patientens behov, lindrar symptom och ger stöd vid behandling. Du identifierar och bedömer patientens behov och beslutar därefter om omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten. Administrering av behandlingar och omvårdnad i samband med detta utgör en väsentlig del av arbetet. Under din utbildning får du även omfattande kunskap om psykosocial och palliativ omvårdnad, vilket ger dig kompetens att ansvara för omvårdnaden i livets slutskede och att stödja närstående - förmågor som ytterligare breddar dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård

  • förbereder och administrerar du onkologiska behandlingar
  • identifierar och bedömer du cancerpatienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i alla vårdskeden
  • ansvarar du för omvårdnad och stöd till personer med cancer och deras anhöriga
  • har du empatisk och kommunikativ förmåga.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot onkologisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot onkologisk vård.

Kurser inom programmet

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I 7.5 hp
Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II 7.5 hp
Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård 7.5 hp
Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 7.5 hp
Kontaktsjuksköterska i cancervård 7.5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp
Examensarbete med inriktning mot cancervård 15.0 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till en dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Karriär

Sveriges nationella cancerstrategi fastslår att alla personer med cancer har rätt att få en kontaktsjuksköterska, vilket medför ett stort behov av specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård. Du kan ta anställning vid bland annat onkologiska behandlings- och vårdavdelningar, kirurgiska vårdavdelningar, inom palliativ vård eller välja att arbeta med utveckling av den onkologiska vården.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan öppnar 15 februari 2022. Sista anmälningsdag är 15 mars 2022.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Onkologisk vård

60 hp

HT 2022, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

Anmälningskod: UU-P3535 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider.

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala