Studieplan för Grundlärarprogrammet

Primary School Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (Primary Education - School Years 4-6)

  • 240 högskolepoäng
  • Programkod: UGR0Y
  • Inriktningskod: GRUN
  • Fastställd: 2012-03-20
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2019-09-05
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2016/534
  • Studieplanen gäller från: VT 2020
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Termin 1

Termin 2

15 hp av kursen Engelska 30 hp läses termin 2

Termin 3

Fortsättning på kursen Engelska 30 hp (15 hp läses termin 3)

Termin 4

Termin 5

Läroplansteori och didaktik 7.5 hp
(Ny kurs)

Bedömning och betygssättning 7.5 hp
(Ny kurs)

Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 7.5 hp
(Ny kurs)

Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7.5 hp
(Ny kurs)

Termin 6

Termin 7


Termin 7 består av studier inom ett valbart fördjupningsområde i antingen samhällsorienterade ämnen eller naturorienterade ämnen och teknik. För vissa antagningstillfällen till programmet erbjuds endast ett av kursalternativen.
 

Termin 8

VFU III, riktad mot ämnesstudier, 15 hp
(Ny kurs)

* Obligatorisk