Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2021

Bild

Utbudet nedan visar program och kurser vårterminen 2021. Anmälan via Antagning.se är öppen mellan 15 september och 15 oktober 2020.

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Fältkurs i arkeologi, 7,5 hp
Osteologi B, 30 hp
Vikingen - ideal och realitet, 7,5 hp - engelska

Biologi/Miljövetenskap/Hållbar utveckling
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans med frivilllig träff i Visby
Genetik, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart - engelska
Miljö och klimat i förändring, 10 hp - engelska
Miljödata och tillämpad miljöstatistik, 10 hp
Miljö- och förvaltningsrätt, 10 hp
Miljöövervakning och GIS, 15 hp
Miljöövervakning och GIS, 10 hp
Projekt i miljörätt, 5 hp
Statistik för miljövetare, 5 hp

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp - engelska
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt, 10 hp - engelska
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp - engelska
Vindkraft - elsystem och nätanslutning, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart - engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans - engelska

Etnologi
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp - campus eller distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans
Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans

Informationssystem/Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp - campus eller distans
Data Analytics, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 2, 7,5 hp - campus eller distans
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering B, 30 hp - kurspaket
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp - kurspaket
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp - campus eller distans
Interaktionsdesign och UX, 7,5 hp
Systemutvecklingsmetoder, 7,5 hp

Juridik
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap
1900-talet mode och miljöer, 7,5 hp - distans
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet, 7,5 hp - distans
Den moderna stadens födelse, 7,5 hp - distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, 7,5 hp - distans
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - distans
Samtida stadskulturer: Milano, Tokyo, Los Angeles, 15 hp - distans med frivillig exkursion

Kulturvård
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Klimat och kulturarv, 7,5 hp - engelska
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp - engelska
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp - engelska
Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Ledarskap/kvalitetsteknik
Ledarskap - kvalitet - förbättring B, 30 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2, 30 hp - distans

Speldesign/Gestaltning
3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - distans - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - distans - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp