Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2022

Bild

Anmälan till utbildningar våren 2022 via Antagning.se är öppen mellan 15 september och 15 oktober 2021. 

Utbudet nedan visar program och kurser vårterminen 2021. 

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Fältkurs i arkeologi, 7,5 hp
Osteologi B, 30 hp
Vikingen - ideal och realitet, 7,5 hp - engelska

Biologi/Miljövetenskap/Hållbar utveckling
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans med frivilllig träff i Visby
Genetik, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart - engelska
Miljö och klimat i förändring, 10 hp - engelska
Miljödata och tillämpad miljöstatistik, 10 hp
Miljö- och förvaltningsrätt, 10 hp
Miljöövervakning och GIS, 10 hp
Projekt i miljörätt, 5 hp
Statistik för miljövetare, 5 hp

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp - engelska
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt, 10 hp - engelska
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp - engelska
Vindkraft - elsystem och nätanslutning, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart - engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans - engelska

Etnologi
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp - campus eller distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans
Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans

Informationssystem/Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp - campus eller distans
Data Analytics, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 2, 7,5 hp - campus eller distans
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering B, 30 hp - kurspaket
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp - kurspaket
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp - campus eller distans
Interaktionsdesign och UX, 7,5 hp
Systemutvecklingsmetoder, 7,5 hp

Juridik
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap
1900-talet mode och miljöer, 7,5 hp - distans
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet, 7,5 hp - distans
Den moderna stadens födelse, 7,5 hp - distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, 7,5 hp - distans
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - distans
Samtida stadskulturer: Milano, Tokyo, Los Angeles, 15 hp - distans med frivillig exkursion

Kulturvård
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Klimat och kulturarv, 7,5 hp - engelska
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp - engelska
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp - engelska
Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Ledarskap/kvalitetsteknik
Hållbar utveckling och CSR, 5 hp - distans
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring B, 30 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2, 30 hp - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - distans
Ledarskap och konflikthantering, 5 hp - distans
Processförbättring för hållbar utveckling, 5 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans

Speldesign/Gestaltning
3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - distans - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - distans - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp

Senast uppdaterad: 2021-06-07